Nieuwe regeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

06-06-2017

Het ministerie van OCW heeft de nieuwe subsidieregeling voor internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd: de Subsidieregeling internationalisering po en vo (IPV).

De nieuwe regeling betreft de opvolger van de Subsidieregeling VIOS PO en VO (VIOS).

Vorige maand kondigde OCW-staatssecretaris Dekker de regeling al aan (zie ook ons bericht van 10 mei 2017: “Nieuwe internationaliseringsregeling voor scholen komt nog deze maand”). Met de regeling wil het ministerie de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het schoolbeleid financieel ondersteunen.

Aanvragen kunnen bij Stichting Nuffic worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Het subsidieplafond bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 1.710.000 en voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 telkens € 832.000. Het beschikbare bedrag wordt telkens verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Zie ook: https://www.nuffic.nl/redirect/subsidie-voor-internationalisering-in-po-en-vo-ipv?searchterm=internationalisering+po

Wilt u meer weten over deze regeling, of zoekt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s