Extra impuls voor verbreden en verdiepen internationalisering mbo

1-8-2017

Het ministerie van OCW wil internationalisering in het mbo gaan verbreden en verdiepen. Hiervoor stelt het de komende twee jaar € 300.000 beschikbaar.

Dit gebeurt in navolging van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’ uit 2016. Hierin stelt de raad dat alle leerlingen en studenten het Nederlandse onderwijs internationaal competent moeten verlaten.

Het doel is om met de extra financiële middelen studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving. Daarnaast stelt het docenten in staat om hun studenten daarbij te helpen en enthousiasmeren.

Op verzoek van het ministerie heeft Nuffic in afstemming met mbo-scholen een activiteitenplan opgesteld. Dit plan richt zich op:

  • studenten die in het buitenland willen studeren/de bpv volgen;
  • internationalisering in de schoolomgeving;
  • de sleutelrol die docenten vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt.

Voor meer informatie zie: https://www.mboraad.nl/nieuws/extra-impuls-voor-internationalisering-mbo

Wilt u meer weten over deze regeling, of zoekt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.

Bron: vindsubsidies.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s