Subsidie voor curriculumontwikkeling door leraren en schoolleiders (PO & VO)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo (CLS) gepubliceerd.

De nieuwe regeling komt voort uit een in 2014 gestarte bezinning op de toekomst van het curriculum in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Het uitgangspunt van de bezinning is dat het curriculum beter moet aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en schoolleiders en leraren moet inspireren en houvast bieden.

Met behulp van de regeling worden scholen voor primair of voortgezet onderwijs gecompenseerd voor de kosten van vervanging van leraren en/of schoolleiders die deelnemen in een ontwikkelteam en/of als ontwikkelschool in het kader van curriculumontwikkeling/curriculumvernieuwing.

Het subsidiebedrag per individu van een ontwikkelteam varieert van € 10.527 (leraar primair onderwijs) tot € 15.588 (schoolleider voortgezet onderwijs). Het subsidiebedrag per ontwikkelschool per leergebied bedraagt € 25.373 (primair onderwijs) of € 29.399 (voortgezet onderwijs). In totaal is € 4,2 miljoen te verdelen.

Aanvragen kunnen van 18 september tot en met 13 oktober 2017 (15.00 uur) worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

(Bron: vindsubsidies.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s