Erasmus+: meer mogelijkheden en budget voor leerlingenuitwisseling

Nuffic meldt dat Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, vanaf 2018 meer mogelijkheden gaat bieden voor de uitwisseling van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Scholen kunnen vanaf volgend jaar namelijk gebruik gaan maken van een nieuw type partnerschap: het School Exchange Partnership. Dit partnerschap komt in de plaats van het Strategic Partnership voor schools only, dat van 2014 tot 2017 aangevraagd kon worden.

Het belangrijkste doel van het nieuwe partnerschap is het vergroten van de deelname van scholen aan Erasmus+ en meer steun te bieden aan leerlingenmobiliteit. Daarvoor komt ook aanzienlijk meer geld beschikbaar. Voor Nederland is het budget voor deze partnerschappen, die deel uitmaken van Key Action 2, ongeveer € 5 miljoen. In 2017 was er € 3,6 miljoen beschikbaar.

Om scholen te helpen bij het aanvragen van subsidie is ook een verkort en vereenvoudigd aanvraagformulier in de maak. Alle voorwaarden worden binnenkort gepubliceerd in de officiële Erasmus+ Programme Guide. De call 2018 wordt naar verwachting eind oktober gepubliceerd, aldus Nuffic.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/meer-geld-beschikbaar-voor-leerlingenuitwisseling

Over het programma
Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2014-2020. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Bron: vindsubsidies.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s